Descrierea unitatii de invatamant

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TEODOR BALAN”

Prezentarea unităţii şcolare

                    Pe 15 septembrie 1976 a avut loc inaugurarea oficială. În perioada 1978-1983 Şcoala a funcţionat ca şcoală cu 10 clase. În anul 1997 se dă în funcţiune centrala termică pe gaz metan iar până în 2003 se dotează cu mobilier, aparatură electronică, se reabilitează instalaţia electrică, instalaţia sanitară. În perioada 2004-2009 se amenajează cele două cabinete de informatică, sala de sport şi  terenul de sport.

                    Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţare se schimbă denumirea şcolii în Şcoala „Teodor Balan”. Din ianuarie 2006 funcţionează ca şcoală cu personalitate juridică, cu program numai de dimineaţă, formă de învăţământ primar şi gimnazial. Incepand cu 1 septembrie 2012 denumirea scolii este Scoala Gimnaziala Teodor Balan.

DEVIZA SCOLII:             Copiii – forta vietii

DSC_0012 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0017

VIZIUNEA ŞCOLII :DSC_0009

O scoala frumoasa, grijulie si excelenta

                                    

                               

                                     

                                    Frumoasa

                         Drepturi                                           Responsabilitati

Sa fiu fericit si mandru de scoala mea     Sa respect si sa valorizez scoala

Sa ma bucur de activitatile scolii              Sa fiu implicat,inventiv si original

Sa ma simt la locul potrivit                       Sa-i fac si pe ceilalti sa vada                                                                   frumosul din jurul lor

                                      Grijulie

                   Drepturi                                           Responsabilitati

Sa fiu ascultat,sprijinit si apreciat         Sa dovedesc aceeasi atitudine si                                                              pentru ceilalti

Sa ma simt in siguranta si                    Sa contribui personal la bunul mers                                                ca intr-o familie scolara,                      al activitatii in scoala                                                                           care isi impartaseste ideile, bucuriile

Sa fiu EU, sa ma simt bine in pielea                                                                                                            mea, ca intr-o a doua casa.

                                    Excelenta

                    Drepturi                                           Responsabilitati

Sa-mi dovedesc forta intelectuala             Sa lupt pentru a contribui la                                                                   mentinerea scolii pe primele pozitii

Sa cresc in ochii mei si in ochii tuturor      Sa tintesc tot mai sus

MISIUNEA ŞCOLII: O scoala resursa

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural, economic si tehnologic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii (ex. servicii ecologice, protectia  mediului, voluntariat-ajutorare), performantele elevilor fiind prioritare in intreaga activitate; sa devina o scoala de referinta a invatamantului bucovinean care cultiva calitatea si valoarea.

1)    INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

Populaţie şcolară – nr. elevi – 675, clasele pregatitoare A-VIII, numai cu program de dimineata.

– rata abandonului şcolar – 0

– rata de promovabilitate – 100 %

– ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 85 %

– frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare – 0,85 %

Personal didactic –  nr. cadre didactice – 38

– nr. cadre didactice calificate – 38 (100%)

– nr. cadre didactice titulare cu gradul I – 26: cu gradul II – 5 si cu definitivat – 1

– nr. cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică/ ştiinţifică – 15 ( 75 %)

Resurse materiale – nr. spaţiilor şcolare – 26:

sunt si săli de clasă – 24

cabinete si laboratoare ultramoderne – 11

sală de sport – 2 si teren de sport

biblioteca modernizata – 1( cu 11200 de volume)

– nr. spaţiilor sanitare – 7

– parcul scolii

                                    – material didactic – şcoala este foarte dotată cu material didactic modern, sala AEL, 40 calculatoare, biblioteca (11200 volume), staţie de radioficare, 25 videoproiectoare + ecrane de proiecţie, statie de amplificare, sistem de supraveghere video (16 camere).

       2)    INFORMAŢII DE TIP CALITATIV

Scoala are incepand cu anul scolar 2012/2013 Atestat de calitate, fiind indeplinite Standardele de referinta evaluate extern  de catre ARACIP, in octombrie 2011,conform H.G.nr.21/2007. Mentionam ca am obtinut cel mai mare punctaj din mediul urban-nivelul gimnazial, Jud. Suceava.

– Mediul de provenienţă al elevilor:predominant familii cu nivel de şcolarizare mediu (liceu absolvit) – 47,4%, cu studii superioare – 39,4%, cu studii generale (8 clase absolvite) – 11,8%, fara studii generale – 1,4%

Calitatea personalului didactic:

– calificat – 100%

– 9 experti in Corpul National de Experti in Management Educational

– 6 mentori in Corpul Profesorilor Mentori

– 6 metodisti ai I.S.J.Suceava

– 3 responsabili cerc pedagogic

– 2 membrii in Consiliul Consultativ

– 4 formatori

– 4 experti Intelteach

– 1 psiholog

-12 cadre didactice cu gradatie de merit

Performante scolare 2013-2014:

fotom11 IMG_0625

– 537 premii la olimpiade si concursuri scolare

– 4 sefi de promotie cu media 10

– medii de admitere in liceu peste 9,50 – 38% intre 8 si 9 – 50%

– 11 proiecte si programe europene

– 16 proiecte educationale

– Relaţii interpersonale  se bazeaza pe colaborare, deschidere, comunicare, satisfactia lucrului de calitate si facut la timp, prin completare in functie de abilitatile fiecaruia.

– Calitatea managementului şcolar – directorul şcolii împreună cu cadrele didactice formeaza o echipa, participand la cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional, iniţiind şi dezvoltand activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate, cu comunitatea locală. Şcoala si-a deschis portile in perioada 30 mai – 4 iunie 2011 cu un program de activitati deosebite, ex. dialogul generatiilor, departamente de specialitate: antreprenoriat, juridic, spiritual, financiar (cu participarea parintilor care au expertiza in domeniu si reprezentanti ai elevilor din toate clasele).

Performante scolare 2014-2015

– 28 premii si mentiuni- olimpiade scolare (etape judetene si nationale).

– 7 diplome D.E.L.F.

– 277 premii la concursurii nationale si internationale.

– 142 mentiuni la concursurii natinale si internationale.

– 3 sefi de promotie

– media admitere liceu 8,36 (locul 5 nivel de judet – Monitorul ).

Performante scolare 2015-2016

– 14 premii nationale la olimpiadele scolare.

– 47 premii si mentiuni judetene.

– 10 diplome Cambridge.

– 316 premii la concursuri nationale si internationale.

– 11 sefi de promotie

– media admitere in liceu 8,59 (locul 4 nivel de judet – Monitorul SV)

Performante scolare 2016-2017:

  • 12    Premii si mentiunii la competitii nationale
  • 48    Premii si mentiunii la competitii judetene
  • 516  Premii si mentiunii la competitii scolare
  • 4      Sefi de promotie
  • 30    Elevi – excursie Teba
  • 6      Elevi – tabara Navodari din partea primariei

Performante scolare 2017-2018:

 

Performante scolare 2018-2019:

5 Note de 10 la Evaluarea Nationala

3 Sefi de Promotie

5 Elevi au Castigat Tabere Nationale

9 Premii si Mentiuni la Competitii Nationale

35 Premii de Excelenta

662 Premii si Mentiuni la Olimpiade si Concursuri Scolare si Extrascolare

Performante scolare 2019-2020

11 Sefi de Promotie

2 Note de 10 la Evaluarea Nationala

13 Medii intre 9 si 10 la Evaluarea Nationala

16 Medii de admitere intre 9 si 10

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

grup

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.

Conducerea şcolii impreuna cu Consiliul de administratie au elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. Consiliul Scolar al Elevilor a stabilit propriile reguli de comportament afisate in fiecare clasa si aduse la cunostinta tuturor colegilor.

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat pozitiv, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii profesionale, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, aproape ca intr-o familie didactica.

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice, aspectele pozitive  si bunele intentii fiind liantul comunicarii in scoala.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TEODOR BALAN”

GURA HUMORULUI, Judeţul SUCEAVA

Str. Sf. Mihail, Nr. 27

Tel. 0230.231418

Fax. 0230.234182

E-mail. sc3gh@yahoo.fr

Bookmark the permalink.

Comments are closed.