Lyon – France

Bine aţi venit la CEPEC Internaţional – Lyon, France !

În urma cursurilor din cadrul proiectului POSDRU ID 62771Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” şi a selecţiei naţionale a profesorilor de limba franceză, am beneficiat de o activitate de implementare a pachetului educaţional, unde au participat 50 de cadre didactice din România, ce predau limba franceză, pentru schimb de experienţă şi transfer de competenţă în domeniul noilor tehnologii informatice aplicate în predarea/învăţarea limbii franceze, la LYON, FRANŢA, în perioada 17 – 24 NOIEMBRIE 2013.

Ne-am întors mai bogaţi sufleteşte şi mai plini de energie după diversitatea de informaţii primite. Ponderea mare a activităţilor practice în comparaţie cu cele teoretice, au permis cursanţilor o implicare activă la toate activităţile propuse de formatori, prin realizarea unor sarcini de lucru precise, dar şi prin exemple concrete din propria lor experienţă didactică. Ni s-au propus activităţi pentru a cunoaşte şi pentru a ne cunoaşte între noi, pentru a lucra şi pentru a găsi soluţii împreună, pentru a lucra pe plan orizontal (relaţia stagiar-stagiar) şi vertical   ( relaţia echipa de formatori de la CEPEC International – stagiar).

Prof. Cornelia-Mihaela TĂUTU

Şcoala Gimnazială “Teodor Balan” Gura Humorului

Comments are closed.