Pasi spre cunoastere

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR BALAN”

STR. SF. MIHAIL NR.27, GURA HUMORULUI, JUD. SUCEAVA,

CP 725300     TELEFON 0230-231418             FAX 0230-234182

E-mail sc3gh@yahoo.fr     Săptămâna altfel

 

PAȘI SPRE CUNOAȘTERE                                   

                                          FIȘA ACTIVITĂȚII

Nivelul/nivelurile de învățământ: gimnazial

Coordonatorii activităţii :

TĂUTU Cornelia-Mihaela – profesor limba franceză Șc. Gimnazială “Teodor Balan”, Gura Humorului

       CATARGIU Ana-Maria – profesor limba franceză Șc. Gimnazială “Ion Barbir”, Capu Câmpului    

1. Titlul activităţiiSă descoperim frumuseţile zonei – excursie virtuală şi oportunitatea de a comunica în limba franceză

2. Domeniul în care se încadrează:  EDUCAȚIE FORMALĂ

3. Scopul activităţii: dezvoltarea cooperării şi colaborării;

stimularea creativităţii elevilor în vederea participării şi obţinerii de rezultate bune şi foarte bune la concursuri şi olimpiade şcolare

4. Obiectivele educaționale ale activităţii:

 • realizarea socializării dintre cele două grupuri;
 • promovarea dialogului şi a comunicării deschise în limba română şi limba franceză;
 • cultivarea sentimentului de respect şi preţuire pentru valori reflectată în transmiterea tradiţiilor;
 • realizarea unei expoziţii cu lucrări individuale şi colective;
 • încurajarea lucrului în echipă;
 • sensibilizarea elevilor faţă de cultura şi civilizaţia franceză;
 • creşterea interesului elevilor pentru învăţarea limbii şi civilizaţiei franceze cu ajutorul TICE şi a participării la concursuri specifice limbii franceze.

5. Elevi participanţi: 41 elevi  

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: miercuri, 3.04.2013, orele 8-13  în cabinetul de limba franceză al Școlii Gimnaziale “Teodor Balan“ Gura Humorului.

7. Metode şi strategii folosite: descoperirea, lucrul în echipă, jocul de rol, demonstraţia, conversaţia.

8. Resurse: – umane: elevii şi coordonatorii activităţii;

materiale: albume, CD-uri, imprimantă, consumabile, cartoane, foi, lipici, calculator, aparat foto,

9. Forme de organizare şi participare: activitate individuală, activitate pe grupe, activitate colectivă

10. Diseminarea: afişe, panou, cd-uri cu fotografii, dosare documentare.

11. Descrierea activităţii.

Ideea realizării unui proiect educaţional cu titlul „Paşi spre cunoaştere” a pornit de la convingerea că un schimb de experienţă dintre două şcoli este mai util decât orice activitate de la catedră.

Schimbul de idei între elevi şi cadre didactice, participarea elevilor la concursuri şi olimpiade, încurajarea activităţii extraşcolare şi a comunicării într-o limbă străină, păstrarea tradiţiilor deschide oportunităţi de iniţiativă şi creativitate.

Acest proiect îşi propune să atragă şi să implice cât mai mulţi elevi în ceea ce reprezintă cultura şi civilizaţia franceză. Cunoaşterea unui aspect al tradiţiilor franceze mediatizate, dar nepracticate până acum de către elevii şcolilor partenere, satisfacţia demonstrării cunoştinţelor de limba franceză în faţa profesorilor şi a colegilor, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de competiţie sunt doar câteva motive amintite pentru implementarea acestui proiect.

12. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii.

 • formarea unei atitudini pozitive faţă de subiectul prezentat;
 • relaţii de colaborare între elevi şi cadre didactice;
 • amenajarea unui loc specific fiecărei activităţi;
 • valorificarea potenţialului, a aptitudinilor de comunicare;
 • implicarea continuă a elevilor în activităţi extraşcolare;
 • realizarea de expoziţii cu lucrări, dosare documentare şi  fotografii realizate în cadrul proiectului.

13. Parteneriatul între școli este realizat pe o perioada de patru ani. Elevii și cadrele didactice implicate au fost entuziasmate de activitate și vor urma cu strictețe celelalte activități propuse în cadrul parteneriatului. În urma impresiilor spuse de elevi aceste activități sunt foarte interesante deoarece oferă oportunitatea cunoșterii între ei, legării de prietenii, realizării de conversații într-o limbă străină și prilejul de a-și etala cunoștințele despre cultura și civilizația Franței.

 

 

Comments are closed.